FAALİYET ALANLARI

Otoyol, karayolu, demiryolu tasarım ve mühendislik hizmetleri;
• Otoyol, karayolu, köy yolları güzergah tasarımı,
• Çok katlı ve hem zemin kavşak tasarımları,
• Drenaj projeleri,
• Aydınlatma, trafik işaretleri ve sinyalizasyon projeleri...
Demiryolu, hafif raylı ve metro tasarım ve mühendislik hizmetleri;
• Parça hizalama tasarımı,
• Depo alanı tasarımı,
• İstasyon mimarisi, yapısal ve mekanik projeler,
• Drenaj projeleri,
• Topografik inceleme,
• Hidrolojik ve hidrolik çalışmalar...
Yapısal tasarım;
• Köprüler, viyadük ve tünel projeleri,
• Menfez ve istinat yapıları projeleri...
Jeolojik ve Jeoteknik çalışmalar;
• Zemin etüdü çalışmaları,
• Toprak kayması analizi,
• Drenaj projeleri,
• Jeolojik ve jeoteknik raporlar...
Altyapı projeleri;
• Kanalizasyon sistemleri,
• İçme suyu sistemleri,
• Yağmursuyu drenaj sistemleri...
Su Yapıları;
• Baraj Projeleri,
• HES Projeleri,
• Sulama ve Drenaj Sistemleri,