PROYAPI A.Ş. 
Avtomobil yolu, magistral, dəmir yolu, araşdırma, layihə, mühəndislik, məsləhətçi və nəzarət xidmətləri sahələrində özünə aid 500 m²-lıq özəl mülkiyətə, 50 nəfərdən çox professional kadrları və bugünkü texnologiyaya sahib təchizatı ilə 20 ildir xidmət verir.

 

PROYAPI A.Ş.  təşkilati yanaşma ilə professional fəaliyyət sahələrindəki xidmətlərində, sektorun ən yaxşılarından biri olmaq və şirkətin hörmət və mənfəətini güzəştə vermədən yüksəlmə yolunu mənimsəmişdir.

 

PROYAPI A.Ş. ISO 9001:2008 Keyfiyyət İdarə Sistemi və ISO 14001:2005 Ətraf Mühit İdarəetmə Sistemi sənədləri ilə təltif olunaraq, keyfiyyət və ətraf mühitə olan münasibətini ön planda tutan professional standartlar səviyyəsində bütün xidmətlərində sərgiləmişdir.

BIZDƏN XƏBƏRLƏR