ÇEVRE POLİTİKAMIZ

Sosyal sorumluluklarının bilincinde ve çevreye önem veren bir kuruluş olarak, her türlü faaliyetlerimiz sırasında çevreye olan olumsuz etkilerimizi en aza indirebilmek üzere gereken önlemleri almak bizim için hayati önem taşımaktadır.


o Çevre ile ilgili yürürlükte bulunan tüm yasal kanun ve yönetmeliklere uymak.
o Atık miktarını azaltıp atıklarımızın çevreye vereceği zararı en aza indirmek.
o Geri dönüşümü mümkün olan atıkların geri dönüşüme gitmesini sağlamak.
o Geri dönüşümü olmayan atıklarımızı yasal düzenlemeler doğrultusunda çevreye zarar vermeden bertaraf etmek veya ettirmek.
o Çevre dostu ürünleri tercih etmek.
o Doğal kaynak kullanımını azaltmak için gerekli önlemleri almak.
o Çevre yönetim sistemimizde sürekli iyileştirmeyi sağlamak çevre politikamızın temel ilkeleridir.